MKB Abonnement

Juridisch advies op abonnementsbasis

Als ondernemer krijgt u te maken met tal van juridische zaken. Grote bedrijven beschikken doorgaans over een eigen juridische afdeling. U, als MKB-er meestal niet. Toch is een gedegen en snel juridisch advies onontbeerlijk voor iedere onderneming. Het is goed om dan een vast aanspreekpunt te hebben waar u met uw juridische vragen en onzekerheden terecht kunt.

Door een snelle, praktische en gedegen advisering van uw "huisadvocaat" kunnen juridische problemen worden voorkomen of worden opgelost. Dit geeft u de zekerheid dat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen.

Bronneberg Advocaten begrijpt dit. Daarom biedt Bronneberg Advocaten aan ondernemers in het Midden- en Kleinbedijf het MKB Abonnement aan. Vaste advisering en begeleiding door een deskundig advocaat die bekend is met het reilen en zeilen binnen uw onderneming zorgt er voor dat snel kan worden ingesprongen op (ongewenste) ontwikkelingen. Een prima alternatief voor een rechtsbijstandsverzekering. Bronneberg Advocaten is uw partner in juridische zaken waarbij juridische bijstand op maat wordt geleverd.

Het MKB Abonnement

Voor een vast bedrag per jaar ben u verzekerd van bijstand in juridische zaken door één van onze advocaten.

 • bij aanvang van het abonnement een kennismakingsgesprek bij u danwel op het kantoor van Bronneberg Advocaten. Wij leren uw bedrijf beter kennen en kunnen u daardoor gericht informeren over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en als er toch juridische problemen opkomen hoeft u ons niets meer uit te leggen over uw onderneming.
 • desgewenst een maal per jaar een gesprek bij u danwel op het kantoor van Bronneberg Advocaten
 • onbeperkt telefonisch advies en ondersteuning bij al uw (eenvoudige) juridische vragen via de telefoon, e-mail of fax door uw eigen advocaat
 • Screening van (Nederlandse) arbeidsovereenkomsten
 • controleren (juridische quick scan) van (Nederlandse) correspondentie, contracten en andere juridische documenten tot een maximum van 25 pagina's per jaar
 • voor zaken die meer diepgang vergen en welke niet onder het MKB Abonnement vallen wordt een korting op het basis-uurtarief van Bronneberg Advocaten toepast van 15%. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg. Vanaf dat moment vallen de werkzaamheden met betrekking tot dat dossier niet meer onder het MKB Abonnement.

De dienstverlening waarop u aanspraak kunt maken, omvat juridische vraagstukken op het gebied van:

 • arbeids- en ontslagrecht
 • incasso-, beslag- en executierecht
 • algemeen contractenrecht en bijzondere overeenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • letselschade
 • schade en aansprakelijkheid
 • onroerend goed recht
 • verzekeringsrecht
 • niet-nakoming
 • huurrecht
 • burenrecht
 • onrechtmatige daad
 • bestuursrecht
 • sociaal zekerheidsrecht

Tarieven

Bij Bronneberg Advocaten gaat gedegen juridische bijstand niet noodzakelijkerwijs gepaard met hoge kosten. Neemt u bij ons een MKB Abonnement dan lossen wij uw juridische kwesties, één jaar lang, snel en effectief en vooral betaalbaar voor u op.

De kosten voor het MKB Abonnement zijn afhankelijk van de omvang van uw onderneming:

 • 0 tot 10 werknemers EUR 500,00 te vermeerderen met BTW
 • 11 tot 25 werknemers EUR 750,00 te vermeerderen met BTW
 • 26 tot 50 werknemers EUR 1.000,00 te vermeerderen met BTW
 • 51 tot 100 werknemers EUR 1.250,00 te vermeerderen met BTW
 • 100 of meer werknemers, prijsbepaling in overleg

De looptijd van het MKB Abonnement bedraagt 12 maanden. Tot een maand voor de einddatum van het MKB Abonnement kan het abonnement worden opgezegd. Het MKB Abonnement loopt vanaf de dag waarop u de schriftelijke bevestiging van het contract heeft ontvangen van Bronneberg Advocaten of waarop in onderling overleg de ingangsdatum is bepaald. Vindt er geen opzegging plaats, dan wordt het contract stilzwijgende verlengd, telkens weer voor de duur van 12 maanden.

Behoudens na voorafgaande instemming van Bronneberg Advocaten is het niet mogelijk om een MKB Abonnement te sluiten ter zake van een geschil dat reeds vóór of bij het aangaan van het abonnement bestond.

Het MKB Abonnement geldt voor één bedrijf. Heeft u meer besloten vennootschappen dan kan desgewenst in overleg worden overeengekomen dat meerdere vennootschappen onder het MKB Abonnement vallen waarbij het totaal aantal werknemers bepalend is.

Bij verlenging van het MKB Abonnement maakt uw advocaat met u, indien gewenst, een nieuwe afspraak om op de hoogte te blijven van de stand van zaken binnen uw onderneming en de onderlinge samenwerking te evalueren.

Op de diensten welke voorvloeien uit het MKB Abonnement zijn de door Bronneberg Advocaten gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

Uitbreiding

Desgewenst kan het MKB Abonnement worden uitgebreid met diverse modules ten behoeve van bijvoorbeeld buitengerechtelijke incasso-trajecten, gerechtelijke incasso-procedures, het leggen van beslag, ontslagprocedures, aanvragen faillissement en dergelijke.

Gelet op het feit dat dit maatwerk betreft zal de inhoud van een dergelijke uitbereiding en de prijs daarvan in overleg worden bepaald.

Aanvragen

Indien u een MKB Abonnement wil afsluiten danwel nadere informatie wenst te ontvangen over de mogelijkheden van het MKB Abonnement en eventuele uitbreidingen verzoeken wij u onderstaand vrijblijvend uw contactgegevens in te vullen waarna een van de advocaten van Bronneberg Advocaten contact met u zal opnemen.